Privatumo politika

„Contomobile“ (toliau – Mes) įsipareigoja saugoti ir gerbti jūsų privatumą ir asmens duomenis.

1. POLITIKOS TAIKYMO OBJEKTAS

Ši politika (kartu su „Contomobile“ sąlygomis) yra taikoma jums naudojantis:

 • Kliento savitarna https://i.contomobile.com/public/login; 
 • programėle „Contomobile“ (toliau – Programėlė), ją atsisiuntus į mobiliojo ryšio telefoną ar mobilųjį įrenginį; ir
 • bet kuria iš Kliento savitarnoje ar Programėlėje pasiekiamų paslaugų (toliau – mūsų Paslaugos).

Ši politika nustato pagrindą, kuriuo vadovaudamiesi tvarkome mūsų renkamus ar jūsų pateikiamus Asmens duomenis. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Europos ir Lietuvos duomenų apsaugos teisės aktais.

Atidžiai perskaitykite politikos dokumentą tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami jūsų Asmens duomenis. Patvirtindami, kad sutinkate su šia politika, jūs aiškiai sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų renkami, tvarkomi, naudojami ir atskleidžiami taip, kaip aprašyta šiame politikos dokumente.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai kurių šiame dokumente vartojamų terminų reikšmė yra apibrėžta. Šie terminai rašomi didžiąja raide, o jų apibrėžimus galite rasti čia.

2. APIE MUS

„Contomobile“ yra UAB „Argentum Mobile“ prekybinis pavadinimas (tai Lietuvos Respublikoje įsteigta bendrovė (įmonės kodas 304285884), kuri yra Lietuvos banko licencijuota Elektroninių pinigų įstaiga).

Remiantis Europos Sąjungos ir Lietuvos duomenų apsaugos teisės aktų nuostatomis, duomenų valdytojas yra UAB „Argentum Mobile“, Tuskulėnų g. 33C-55, LT-09219, Vilnius, Lietuva.

Jei turite klausimų dėl šios politikos, jūsų Asmens duomenų tvarkymo ar norite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su jūsų Asmens duomenimis, susisiekite su mumis toliau nurodytais būdais:

Paštu: Duomenų apsaugos pareigūnui
„Contomobile“
Tuskulėnų g. 33C-55
LT-09219
Vilnius
Lietuva

3. MŪSŲ RENKAMA INFORMACIJA IR JOS NAUDOJIMAS

Rinksime ir tvarkysime šių kategorijų duomenis:

I. Jūsų mums pateikta informacija (Pateiktoji informacija):

Jūs pateikiate mums informaciją apie save arba apie jūsų Atstovą užpildydami Programėlėje ir mūsų Kliento savitarnoje esančias formas, pateikdami dokumentus, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda. Ši informacija apima duomenis, kuriuos pateikiate registruodami Paskyrą, užsakydami mūsų Paslaugas, prisijungdami prie savo „Contomobile“ paskyros, atlikdami operacijas mūsų Programėlėje ar Kliento savitarnoje (pavyzdžiui, atlikdami mokėjimą, pervesdami lėšas iš savo sąskaitos, pirkdami ir (arba) išpirkdami elektroninius pinigus), dalyvaudami konkurse, akcijoje ar apklausoje arba pateikdami savo nusiskundimus dėl Programėlės, Kliento savitarnos ar mūsų Paslaugų. Jums susisiekus su mumis raštu, išsaugosime susirašinėjimo duomenis, o susisiekus telefonu, galime įrašyti ir išsaugoti pokalbį.

Jūsų pateikiama informacija gali apimti jūsų vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį, amžių, gimimo datą, lytį, asmens kodą, vartotojo vardą, slaptažodį bei kitus registracijos duomenis, jūsų sąskaitos duomenis (įskaitant sąskaitos numerį, banko kodą ir IBAN), kredito ir debeto kortelių duomenis (įskaitant kortelės numerį, galiojimo datą ir CVC saugos kodą), duomenis, susijusius su jūsų Kvalifikuotuoju elektroniniu parašu, tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis (pavyzdžiui, paso, vairuotojo pažymėjimo ar asmens tapatybės kortelės numerius), dokumentų, kuriuos pateikiate savo arba Atstovo tapatybei patvirtinti (pavyzdžiui, paso, vairuotojo pažymėjimo, asmens tapatybės kortelės ir sąskaitų už komunalines paslaugas), kopijas bei vaizdo įrašus ir (arba) nuotraukas ar asmens aprašymus, įrašomus siekiant patvirtinti jūsų asmens tapatybę ir teisę naudotis mūsų Paslaugomis.

Pateiktoji informacija bus naudojama šiais tikslais:

 • jūsų operacijoms vykdyti, mūsų Paslaugoms teikti, jūsų „Contomobile“ sąskaitai tvarkyti;
 • jūsų tapatybei patvirtinti, sukčiavimo atvejams nustatyti bei nuo jų apsisaugoti ir laikytis mums taikomų teisinių įpareigojimų dėl finansinių nusikaltimų bei įvertinti, ar turite teisę naudotis mūsų Paslaugomis; 
 • siekiant leisti mums laikytis teisinių ir teisės aktų reikalavimų, taip pat ir susijusių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu;
 • bendrauti su jumis dėl jūsų Vartotojo paskyros ir „Contomobile“ sąskaitos tvarkymo ir teikti jums pagalbą;
 • skundams ir galimiems „Contomobile“ Taisyklių pažeidimams tirti, kad galėtume užtikrinti savo teises, vadovaudamiesi „Contomobile“ Taisyklėmis, arba spręsti galinčius iškilti ginčus; 
 • jums teikti pageidaujamą informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas;
 • Programėlei, Kliento savitarnai ir mūsų Paslaugoms palaikyti, apsaugoti ir tobulinti; 
 • pranešti jums apie Programėlės, Kliento savitarnos arba mūsų Paslaugų pasikeitimus.

Mes galime teisėtai rinkti ir tvarkyti tokią informaciją, nes jos reikia tam, kad sudarytume su jumis sutartį ir ja remdamiesi teiktume jums Paslaugas. Ši informacija taip pat reikalinga, nes mes privalome laikytis mums taikomų teisinių ir teisės aktų reikalavimų. Mes negalime teikti savo Paslaugų nerinkdami ir netvarkydami šių duomenų, todėl, jei nesutinkate su tuo, kad Pateiktoji informacija būtų tvarkoma pirmiau nurodytais tikslais, nepatvirtinkite, kad sutinkate su Privatumo politika, ir nesiregistruokite mūsų Paslaugoms gauti.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad jei savo tapatybei patvirtinti pateikiate tokį Asmens tapatybės dokumentą kaip pasas ar asmens tapatybės kortelė, jūsų Asmens tapatybės dokumente esančius Asmens duomenis ir biometrinius duomenis (t. y. veido atvaizdą iš Programėlės ir veido atvaizdą iš jūsų pateikto Asmens tapatybės dokumento) tvarko trečiosios šalies organizacija, teikianti tapatybės tikrinimo paslaugas (mūsų partnerių sąrašas pateikiamas čia). Asmens duomenis tvarkysime šiuo tikslu gavę jūsų sutikimą, kurio paprašysime atskirai prieš rinkdami Asmens duomenis šiuo tikslu. Jums nedavus savo sutikimo, bet norint naudotis mūsų Paslaugomis, galime paprašyti, kad savo tapatybę patvirtintumėte kitu būdu, kurį nustatysime savo nuožiūra.

Be to, mes taip pat galime naudoti Pateiktąją informaciją tam, kad praneštume jums apie mūsų Paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų jus dominti. Vis dėlto, Pateiktąją informaciją šiam tikslui naudosime tik jums sutikus, todėl prašysime jūsų sutikimo prieš naudodami jūsų duomenis šiam tikslui. Šį sutikimą galėsite atšaukti bet kuriuo metu, prisijungę prie Programėlės arba Kliento savitarnos. Jums nesutikus arba atšaukus savo sutikimą bet kuriuo metu, ir toliau galėsite naudotis mūsų Paslaugomis, tačiau jūsų Pateiktosios informacijos nenaudosime tam, kad su jumis susisiektume dėl savo Paslaugų.

Tam, kad galėtume jums teikti savo Paslaugas ir laikytis savo teisinių įsipareigojimų, privalome saugoti tam tikrą Pateiktąją informaciją (pavyzdžiui, jūsų tapatybę patvirtinančius duomenis) tol, kol būsite „Contomobile“ klientas ir įstatymuose numatytą papildomą laikotarpį. Vis dėlto, ne visa Pateiktoji informacija bus saugoma taip ilgai – nuolat peržiūrime mūsų turimus Asmens duomenis ir ištriname tuos, kurių nebereikia saugoti.

II. Mūsų renkama informacija apie jus ir jūsų įrenginį:

Kiekvieną kartą jums apsilankius mūsų Svetainėje, pasinaudojus mūsų Programėle arba viena iš mūsų Paslaugų automatiškai rinksime toliau nurodytą informaciją:

i. Informacija apie įrenginį – informacija apie jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, kompiuterio informacinę sistemą, naršyklę, naršyklės versiją ir įskiepius (plug-ins), kompiuterio laiko zonų nustatymus, mobiliojo įrenginio tipą, unikalų įrenginio identifikatorių, mobiliąją operacinę sistemą ir jos versiją.
Informacija apie įrenginį bus naudojama šiais tikslais:

 • jūsų tapatybei patvirtinti, sukčiavimo atvejams nustatyti bei nuo jų apsisaugoti ir laikytis mums taikomų teisinių reikalavimų dėl finansinių nusikaltimų;
 • įrenginiui (-iams), kuriuos naudojate atlikdami mūsų taikomas tapatybės patikrinimo procedūras, prisijungdami prie Vartotojo paskyros ir atlikdami operacijas ar susisiekdami su mumis, nustatyti;
 • Programėlei, Kliento savitarnai ir mūsų Paslaugoms palaikyti, saugoti ir tobulinti; ir 
 • užtikrinti, kad turinys pateikiamas jums priimtinu ir su jūsų kompiuteriu ir (ar) mobiliuoju įrenginiu suderinamu būdu.

Mes galime teisėtai rinkti ir tvarkyti tokią informaciją, nes jos mums reikia tam, kad teiktume jums savo Paslaugas, apsaugotume teisėtus „Contomobile“ ir mūsų klientų interesus ir laikytumėmės mums taikomų teisinių ir teisės aktų reikalavimų. Mes negalime teikti savo Paslaugų nerinkdami ir netvarkydami šių duomenų, todėl, jei nesutinkate su tuo, kad Informacija apie įrenginį būtų tvarkoma pirmiau nurodytais tikslais, nepatvirtinkite, kad sutinkate su Privatumo politika ir nesiregistruokite mūsų Paslaugoms gauti.

Tam, kad galėtume laikytis savo teisinių įsipareigojimų, tam tikrą Informaciją apie Įrenginį (pavyzdžiui, informaciją apie įrenginį, naudojamą vykdant tapatybės patvirtinimo procedūras) saugosime tol, kol būsite „Contomobile“ klientas ir įstatymuose numatytą papildomą laikotarpį. Vis dėlto, ne visa Informacija apie Įrenginį bus saugoma taip ilgai (pavyzdžiui, informacija, susijusi su jūsų kompiuterio operacine sistema bus saugoma tik kol būsite prisijungę). Mes nuolat peržiūrime mūsų turimus Asmens duomenis ir ištriname tuos, kurių nebereikia saugoti.

ii. Informacija apie operacijas – informacija apie finansines operacijas, kurias atliekate iš savo Sąskaitos (pavyzdžiui, kai iš savo sąskaitos atliekate mokėjimą ar pervedate lėšas arba perkate ir (ar) išperkate elektroninius pinigus). Ši informacija gali apimti operacijos tipą, datą ir laiką, sumą, valiutą, valiutos kursą, taikomus mokesčius, mokėtojo ar gavėjo informaciją, pardavėjo informaciją, naudojamos mokėjimo priemonės informaciją bei mokėjimo paskirtį.

Informacija apie operacijas bus naudojama šiais tikslais:

 • jūsų operacijoms apdoroti, mūsų Paslaugoms teikti ir jūsų „Contomobile“ sąskaitai tvarkyti; 
 • jūsų tapatybei patvirtinti, sukčiavimo atvejams nustatyti bei nuo jų apsisaugoti ir laikytis mums taikomų teisinių reikalavimų dėl finansinių nusikaltimų; 
 • skundams ir galimiems „Contomobile“ Taisyklių pažeidimams tirti, kad galėtume užtikrinti savo teises, vadovaudamiesi „Contomobile“ Taisyklėmis, arba spręsti galinčius iškilti ginčus; ir
 • siekiant leisti mums laikytis teisinių ir teisės aktų reikalavimų• siekiant leisti mums laikytis teisinių ir teisės aktų reikalavimų, taip pat ir susijusių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

Mes galime teisėtai rinkti ir tvarkyti tokią informaciją, nes jos mums reikia tam, kad jums teiktume savo Paslaugas, ir galėtume laikytis mums taikomų teisinių ir įstatyminių reikalavimų. Mes negalime teikti savo Paslaugų nerinkdami ir netvarkydami šių duomenų, todėl, jei nesutinkate su tuo, kad Informacija apie operacijas būtų tvarkoma pirmiau nurodytais tikslais, nepatvirtinkite, kad sutinkate su Privatumo politika ir nesiregistruokite mūsų Paslaugoms gauti.

Tam, kad galėtume jums teikti Paslaugas ir laikytis mums taikomų teisinių reikalavimų, tam tikrą Informaciją apie operacijas saugosime ne trumpiau nei 8 metus, ir įstatymuose numatytą papildomą laikotarpį.

iii. Sąveikos informacija – informacija apie jūsų veiklą naudojantis Programėle ar Kliento savitarna. Sąveikos informacijai rinkti naudojame slapukus ir panašias technologijas.

Kai kurie slapukai naudojami tam tikroms svarbioms Kliento savitarnos funkcijoms suaktyvinti (toliau – Funkciniai slapukai (Functional cookies)), slapukus taip pat naudojame svetainės naudojimo statistikos analizei ir apskaitai, kad galėtume tobulinti savo Kliento savitarną, Programėlę ir Paslaugas (toliau – Analitiniai slapukai (Performance Cookies)).
Funkcinių slapukų mūsų sistemose išjungti negalima, nes jie yra būtini tam, kad Kliento savitarna veiktų. Šie slapukai nesaugo jokios asmenį identifikuojančios informacijos ir jie nustoja veikti išėjus iš Kliento savitarnos. Mes galime teisėtai rinkti ir tvarkyti Funkcinių slapukų surinktą informaciją, nes jos mums reikia tam, kad jums teiktume savo Paslaugas. Mes negalime teikti savo Paslaugų nerinkdami ir netvarkydami šių duomenų, todėl, jei nesutinkate su tuo, kad Funkciniai slapukai rinktų Sąveikos informaciją, nepatvirtinkite, kad sutinkate su Privatumo politika ir nesiregistruokite mūsų Paslaugoms gauti.

Analitinių slapukų renkama Sąveikos informacija bus naudojama šiais tikslais:

 • suprasti, kaip vartotojai naudojasi mūsų Kliento savitarna ir Programėle; ir
 • Programėlei, Kliento savitarnai ir mūsų Paslaugoms patobulinti. 

Šią informaciją renkame naudodamiesi „Google Analytics“. Surinkti duomenys neperduodami kitoms šalims. Informacija, gaunama naudojantis šiais slapukais, yra anonimizuota; jums lankantis svetainėje nesistengiame nustatyti jūsų tapatybės ar paveikti jūsų patirtį naudojantis svetaine. Sąveikos informaciją rinksime ir tvarkysime naudodami Analitinius slapukus tik gavę jūsų sutikimą – prieš rinkdami tokio tipo informaciją, Programėlėje ar Kliento savitarnoje prašysime jūsų sutikimo. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu, prisijungę prie Programėlės ar Kliento savitarnos. Jums nepateikus sutikimo ar bet kuriuo metu jį atšaukus, ir toliau galėsite naudotis mūsų Paslaugomis, bet mes nerinksime jūsų Sąveikos informacijos naudodamiesi Analitiniais slapukais.

Analitinių slapukų surinkta Sąveikos informacija bus saugoma ne trumpiau nei trunka prisijungimo sesija. Kai kuriuos duomenis galime saugoti ilgesnį laikotarpį, tačiau mes nuolat peržiūrime turimus Asmens duomenų tipus ir ištriname mums nebereikalingus duomenis. Bet kuriuo atveju, Analitinių slapukų surinktą Sąveikos informaciją saugome ne ilgiau nei 18 mėnesių.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Mūsų naudojamus slapukus, tikslus, kuriais juos naudojame, ir nustatyti savo privatumo parinktis, skaitykite mūsų slapukų politiką.

iv. Turinio informacija – tai informacija, renkama iš jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje saugomo turinio, įskaitant tiesioginio vaizdo transliavimą ar nuotraukas. Turinio informaciją naudojame tapatybei nustatyti nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, registruojantis mūsų paslaugoms gauti.

Turinio informacija naudojama šiais tikslais:

 • jūsų tapatybei patvirtinti, sukčiavimo atvejams nustatyti bei nuo jų apsisaugoti ir laikytis mums taikomų teisinių įpareigojimų dėl finansinių nusikaltimų.

Mes galime teisėtai rinkti ir tvarkyti tokią informaciją, nes jos reikia tam, kad sudarytume su jumis sutartį ir ja remdamiesi teiktume jums Paslaugas. Ši informacija taip pat reikalinga, nes mes privalome laikytis mums taikomų teisinių ir reguliacinių reikalavimų. Mes galime neturėti galimybės pasiūlyti ar toliau teikti savo Paslaugų jums negalėdami rinkti ir tvarkyti šių duomenų.

Atsižvelgdami į šios informacijos pobūdį, prieš pradėdami ją rinkti prašysime patvirtinti, kad sutinkate, kad Turinio informacija būtų renkama ir tvarkoma vaizdo įrašų ar nuotraukų formatu Programėlėje ar Kliento savitarnoje. Savo sutikimą rinkti Turinio informaciją galite atšaukti bet kuriuo metu [Programėlėje ar Kliento savitarnoje]. Jums nesutikus su šių duomenų rinkimu ir tvarkymu ar atšaukus savo sutikimą, bet norint gauti mūsų Paslaugas, galime paprašyti, kad savo tapatybę patvirtintumėte kitu būdu, kurį nustatysime savo nuožiūra.

Jums taip pat gali reikėti patvirtinti savo sutikimą, leidžiantį mums pasiekti jūsų duomenis, savo įrenginyje, o tokį sutikimą galėsite atšaukti savo įrenginio nustatymuose. Jei savo įrenginyje nepateiksite sutikimo ir (ar) panaikinsite galimybę mums rinkti šią informaciją iš jūsų įrenginio, galime neturėti galimybės jums pasiūlyti ar toliau teikti savo Paslaugų

Tam, kad galėtume jums teikti savo Paslaugas ir laikytis mums taikomų teisinių reikalavimų, privalome saugoti tam tikrą jūsų tapatybę patvirtinančią Turinio informaciją tol, kol būsite „Contomobile“ klientas ir įstatymuose numatytą papildomą laikotarpį. Vis dėlto, ne visa Turinio informacija bus saugoma taip ilgai – mes nuolat peržiūrime mūsų turimų Asmens duomenų tipus ir ištriname duomenis, kurių nebereikia saugoti.

Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje gali būti naudojamos tokios saugumo priemonės, kaip veido atpažinimas, pirštų antspaudų nuskaitymas ar akies rainelės nuskaitymas. Siekdami išsklaidyti visas abejones, užtikriname, kad nebandome pasiekti biometrinio saugumo duomenų, kuriuos naudoja šios priemonės. Mūsų Programėlėje ir Svetainėje galima integruoti šias tapatybės patvirtinimo priemones, bet tapatybės nustatymo procesą vis tiek atliks jūsų įrenginys, o mes nerinksime ir nesaugosime jokios tokio tipo informacijos.

v. Buvimo vietos informacija – mes stebime IP adresą, naudojame GPS duomenis ir belaidžio tinklo prisijungimo duomenis, surinktus iš jūsų kompiuterio ar mobiliojo įrenginio, siekdami nustatyti jūsų buvimo vietą. Ši informacija naudojama sukčiavimo atvejams ir finansiniams nusikaltimams nustatyti ir apsisaugoti nuo jų – pavyzdžiui, galime užblokuoti operaciją, jei jūsų kortele bandoma pasinaudoti užsienyje, nors mūsų stebėjimo duomenys rodo, jog jūs esate Lietuvoje.

Buvimo vietos informacija bus naudojama šiais tikslais:

 • jūsų tapatybei patvirtinti, sukčiavimo atvejams nustatyti bei nuo jų apsisaugoti ir laikytis mums taikomų teisinių įpareigojimų dėl finansinių nusikaltimų; ir 
 • skundams ir galimiems „Contomobile“ Taisyklių pažeidimams tirti, kad galėtume užtikrinti savo teises, vadovaudamiesi „Contomobile“ Taisyklėmis, arba spręsti galinčius iškilti ginčus.

Mes galime teisėtai rinkti ir tvarkyti tokią informaciją, nes jos mums reikia tam, kad apsaugotume teisėtus „Contomobile“ ir mūsų klientų interesus ir laikytumėmės mums taikomų teisinių ir įstatyminių reikalavimų. Mes negalime taikyti jūsų sąskaitai tam tikrų apsaugos priemonių nerinkdami ir netvarkydami šių duomenų, todėl, jei nesutinkate su tuo, kad Buvimo vietos informacija būtų tvarkoma pirmiau nurodytais tikslais, nepatvirtinkite, kad sutinkate su Privatumo politika ir nesiregistruokite mūsų Paslaugoms gauti.

Jums taip pat gali reikėti savo įrenginyje patvirtinti savo sutikimą, leidžiantį mums pasiekti tam tikrą Buvimo vietos informaciją. Tokį sutikimą galėsite atšaukti savo kompiuterio ar įrenginio nustatymuose. Jei savo įrenginyje nepateiksite sutikimo ir (ar) bet kuriuo metu panaikinsite galimybę mums rinkti šią informaciją, mes galime apriboti jūsų prieigą prie kai kurių ar visų Paslaugų, jei, mūsų nuomone, tai kels nepriimtiną saugumo riziką ar neleis mums laikytis mums taikomų teisinių ir teisės aktų reikalavimų.

Tam, kad apsaugotume teisėtus „Contomobile“ ir mūsų klientų interesus ir siekdami laikytis mums taikomų teisinių ir įstatyminių reikalavimų, galime saugoti Buvimo vietos informaciją tol, kol būsite „Contomobile“ klientas ir įstatymuose numatytą papildomą laikotarpį. Vis dėlto, ne visa Buvimo vietos informacija bus saugoma taip ilgai – mes nuolat peržiūrime mūsų turimų Asmens duomenų tipus ir ištriname duomenis, kurių nebereikia saugoti.

vi. Galutinio vartotojo informacija – informacija, kurią renkame apie jus, jei esate vieno iš mūsų Verslo klientų Galutinis vartotojas. Jums atlikus ar gavus mokėjimą iš vieno iš mūsų Verslo klientų, rinksime jūsų asmens informaciją, įskaitant ir jūsų vardą ir pavardę, banko sąskaitos, iš kurios buvo atliktas arba į kurią buvo gautas mokėjimas, duomenis (tokius kaip jūsų sąskaitos numeris, banko kodas ir IBAN), tam, kad galėtume vykdyti mokėjimą. Atsižvelgdami į Verslo kliento veiklos pobūdį, galime rinkti papildomą asmens informaciją apie jus siekdami laikytis mums taikomų teisinių ir teisės aktų reikalavimų. Tai gali būti informacija, patvirtinanti jūsų tapatybę, pavyzdžiui, tapatybės dokumentai (pavyzdžiui: pasas, vairuotojo pažymėjimas ar asmens tapatybės kortelės numeris), jūsų dokumentų kopijos (pavyzdžiui: pasas, vairuotojo pažymėjimas, asmens tapatybės kortelė ar sąskaitos už komunalines paslaugas) ar informacija, susijusi su lėšų, naudojamų operacijai atlikti, šaltiniu.

Galutinio vartotojo informacija bus naudojama šiais tikslais:

 • apdoroti jūsų atliekamas operacijas;
 • teikti mūsų Paslaugas savo Klientams;
 • patvirtinti jūsų tapatybę, išvengti ir apsisaugoti nuo sukčiavimo ir laikytis savo teisinių įsipareigojimų, susijusių su finansiniais nusikaltimais;
 • tirti nusiskundimus ir galimus „Contomobile“ Taisyklių pažeidimus, taikyti „Contomobile“ Taisykles ar spręsti ginčus, kurių gali kilti; ir
 • užtikrinti teisinių ir teisės aktų reikalavimų, susijusių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu laikymąsi.

Galime teisėtai rinkti ir tvarkyti šią informaciją, nes jos reikia tam, kad galėtume sudaryti sutartis su savo Verslo klientais arba vadovaudamiesi tokiomis sutartimis teikti Paslaugas savo Verslo klientams, bei tam, kad galėtume laikytis savo teisinių ir teisės aktų reikalavimų.

Tam, kad galėtume laikytis mums taikomų teisinių reikalavimų, Galutinio vartotojo informaciją susijusią su operacija saugosime ne trumpiau nei 8 metus, ir įstatymuose numatytą papildomą laikotarpį. Su operacija nesusijusią Galutinio vartotojo informaciją saugosime tik tol, kol ji bus reikalinga laikantis mums taikomų teisinių reikalavimų. Nuolat peržiūrime turimus Asmens duomenis ir naikiname tuos duomenis, kurių saugoti nebeprivalome.

III. Mūsų iš kitų šaltinių gaunama informacija (Trečiųjų šalių informacija):

Didžiąją dalį mūsų turimos informacijos apie jus pateiksite jūs pats arba ji bus surinkta tada, kai naudositės Programėle, Kliento savitarna ar tuomet, kai kreipsitės į mus dėl jūsų sąskaitos tvarkymo. Tačiau mes taip pat galime gauti asmens informacijos iš kitų toliau nurodytų šaltinių:

i. Verslo partneriai ir tiekėjai. Mes dirbame su trečiosiomis šalimis, įskaitant bankininkystės partnerius, techninių paslaugų teikėjus, mokėjimo paslaugų teikėjus, tam, kad galėtume jums užtikrinti savo Paslaugų teikimą.

ii. Finansinės įstaigos. Galime gauti Asmens duomenų iš kitų finansinių įstaigų teikdami jums Paslaugas ir tvarkydami jūsų sąskaitą. Pavyzdžiui, gaudami mokėjimą iš jūsų kitoje finansų įstaigoje turimos sąskaitos, iš tos įstaigos kartu galime gauti Asmens duomenų, reikalingų operacijai apdoroti.

iii. Sukčiavimo prevencijos agentūros ir tapatybės patvirtinimo tarnybos. Priimdami sprendimus, tvirtindami jūsų tapatybę, saugodamiesi nuo sukčiavimo ir laikydamiesi mums taikomų teisinių įpareigojimų dėl finansinių nusikaltimų bei vertindami jūsų tinkamumą naudotis mūsų Paslaugomis, galime pasinaudoti sukčiavimo prevencijos agentūrų paslaugomis ar pasitelkti tapatybės patvirtinimo paslaugas teikiančias organizacijas. Sutikdami su šia privatumo politika, sutinkate, kad mes galime atlikti informacijos paieškas kartu su šiais paslaugų teikėjais, ir suprantate, kad tai gali paveikti jūsų kredito istoriją.

Verslo partnerių ir tiekėjų, kurių paslaugomis galime naudotis norėdami gauti asmens duomenų, informaciją rasite čia. Jūs galite turėti teisę tiesiogiai prašyti šių organizacijų, kad jos jums pateiktų turimą informaciją apie jus.

Trečiųjų šalių informacija bus naudojama šiais tikslais:

 • jūsų operacijoms apdoroti, suteikti jums mūsų Paslaugas ir jūsų „Contomobile“ sąskaitai tvarkyti; 
 • jūsų tapatybei patvirtinti, sukčiavimo atvejams nustatyti bei nuo jų apsisaugoti ir laikytis mums taikomų teisinių įpareigojimų dėl finansinių nusikaltimų, taip pat siekiant įvertinti jūsų tinkamumą naudotis mūsų Paslaugomis;
 • skundams ir galimiems „Contomobile“ Taisyklių pažeidimams tirti, kad galėtume užtikrinti savo teises, vadovaudamiesi „Contomobile“ Taisyklėmis, arba spręsti galinčius iškilti ginčus; ir
 • siekiant leisti mums laikytis teisinių ir teisės aktų reikalavimų, taip pat ir susijusių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

Mes galime teisėtai rinkti ir tvarkyti Trečiųjų šalių informaciją, nes jos mums reikia tam, kad galėtume sudaryti su jumis sutartį ir teikti jums pagal ją Paslaugas, apsaugotume teisėtus „Contomobile“ ir mūsų klientų interesus ir laikytumėmės mums taikomų teisinių ir įstatyminių reikalavimų. Mes negalime teikti savo Paslaugų nerinkdami ir netvarkydami šių duomenų, todėl, jei nesutinkate su tuo, kad Trečiųjų šalių informacija būtų tvarkoma pirmiau nurodytais tikslais, nepatvirtinkite, kad sutinkate su Privatumo politika ir nesiregistruokite mūsų Paslaugoms gauti.

Tam, kad galėtume jums teikti savo Paslaugas ir laikytis mums taikomų teisinių reikalavimų, privalome saugoti tam tikrą Trečiųjų šalių informaciją (pavyzdžiui, jūsų tapatybę patvirtinančius trečiosios šalies pateiktus duomenis) tol, kol būsite „Contomobile“ klientas ir įstatymuose numatytą papildomą laikotarpį. Vis dėlto, ne visa Trečiųjų šalių informacija bus saugoma taip ilgai – mes nuolat peržiūrime mūsų turimų Asmens duomenų tipus ir ištriname duomenis, kurių nebereikia saugoti.

Mes galime susieti įvairių kategorijų informaciją tarpusavyje ir tol, kol ji susieta, tokią informaciją laikyti Asmens duomenimis ir tvarkyti ją vadovaudamiesi šia politika.

4. JŪSŲ DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Mūsų surinktus duomenis apie jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

i. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, bankininkystės partneriams, techninių paslaugų teikėjams, mokėjimo kortelių leidėjams ir mokėjimo paslaugų teikėjams, kad galėtume jums teikti savo Paslaugas ir vykdytume sutartis, sudarytas su šiais paslaugų teikėjais;

ii. sukčiavimo prevencijos agentūroms ar tapatybės patvirtinimo paslaugas teikiančioms organizacijoms, priimdami sprendimus, tvirtindami jūsų tapatybę, saugodamiesi nuo sukčiavimo ir laikydamiesi mums taikomų teisinių įpareigojimų dėl finansinių nusikaltimų bei vertindami jūsų tinkamumą naudotis mūsų Paslaugomis;

iii. finansinėms įstaigoms, apdorodami jūsų operacijas ir tvarkydami jūsų „Contomobile“ sąskaitą. Pavyzdžiui, jums nurodžius jūsų vardu atlikti mokėjimą, asmens duomenis perduosime trečiosioms šalims tam, kad apdorotume mokėjimą. Jums nurodžius atlikti mokėjimą į įstaigą, kuri nėra Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, duomenys gali būti perduodami šaliai, kuri neužtikrina tokio paties saugumo lygio; pateikdami tokį nurodymą, patvirtinate, kad sutinkate su tokiu duomenų perdavimu;

iv. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės mokėjimų apdorojimo, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

Jūs sutinkate, kad turime teisę atskleisti jūsų asmens duomenis bet kuriai mūsų įmonių grupės narei: mūsų patronuojamosioms bendrovėms, mūsų pagrindinei kontroliuojančiajai bendrovei ir jos patronuojamosioms bendrovėms bei bet kuriam kitam juridiniam asmeniui, įgaliotam veikti UAB „Argentum Mobile“ vardu. Atskleisdami jūsų asmens duomenis mūsų įmonių grupei, reikalausime, kad jie saugotų jūsų duomenis taikydami ne žemesnio lygio apsaugos priemones nei nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Užtikrindami, kad jūsų teisėms apsaugoti būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės, jūsų asmens duomenis galime atskleisti trečiosioms šalims šiais atvejais:

 • parduodami ar įsigydami verslą ar turtą atskleisime jūsų Asmens duomenis galimam tokio verslo ar turto pardavėjui ar pirkėjui;
 • trečiajai šaliai įsigijus UAB „Argentum Mobile“ ar visą jos turtą, jos turimi klientų Asmens duomenys bus perduodami kaip turtas;
 • jei privalėsime atskleisti ar pasidalinti jūsų Asmens duomenimis tam, kad laikytumėmės teisinių ar teisės aktų reikalavimų ar įvykdytume veiklą reguliuojančių institucijų gautą prašymą;
 • tam, kad:
  • būtų laikomasi Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties ir „Contomobile“ sąlygų ir kitų susitarimų arba būtų ištirti galimi pažeidimai; arba
  • būtų apsaugotos UAB „Argentum Mobile“, mūsų klientų arba kitų asmenų teisės, nuosavybė arba saugumas. Tai apima keitimąsi informacija su kitomis bendrovėmis ir organizacijomis siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo ir sumažinti kredito riziką.

5. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Duomenys, kuriuos renkame iš jūsų, bus saugomi EEE, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už EEE ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už EEE ribų. Šis personalas gali teikti jums mūsų Paslaugas, apdoroti jūsų mokėjimo informaciją ir teikti palaikymo paslaugas. Duomenis perduosime ir (arba) tvarkysime už EEE ribų tik vadovaudamiesi taikomais Europos ir Lietuvos duomenų apsaugos teisės aktais. Pateikdami savo Asmens duomenis, sutinkate, kad jie būtų perduodami, saugomi ir tvarkomi pirmiau nurodyti būdu. Perduodami jūsų duomenis už EEE ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.
Visa jūsų pateikta informacija yra saugoma saugiuose serveriuose. Visos mūsų ar mūsų parinkto trečiosios šalies mokėjimo apdorojimo paslaugų teikėjo mokėjimo operacijos bus užšifruotos naudojant SSL („Secured Sockets Layer“) technologiją.

Jūs Privalote saugoti jums suteiktą (ar jūsų pasirinktą) slaptažodį, leidžiantį naudotis Programėle ar mūsų Kliento savitarna ir esate visiškai atsakingas už saugumo įsipareigojimų, nustatytų Taisyklėse, laikymąsi. Jei manote, kad jūsų slaptažodžio saugumas buvo pažeistas, ar įtariate, kad buvo gauta neteisėta prieiga prie jūsų duomenų, nedelsdami pasikeiskite slaptažodį mūsų Programėlėje ar Kliento savitarnoje ir kuo greičiau apie tai įspėkite mus.

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti jūsų Asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai jie yra perduodami į mūsų Kliento savitarną – jūs prisiimate su duomenų perdavimu susijusią riziką. Kai gausime jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie jūsų Asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

Sutikdami su šia politika sutinkate, kad jūsų duomenys būtų renkami, saugomi, perduodami ir tvarkomi aprašytu būdu.

6. IŠORINĖS SVETAINĖS

Retkarčiais mūsų Programėlėje ar Kliento savitarnoje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų Paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus Asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami Asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

7. JŪSŲ TEISĖS

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia fiziniams asmenims daug svarbių teisių, apie kurias turėtumėte žinoti. Toliau pateikiame pagrindinių asmens teisių santrauką ir paaiškiname, kaip galite jomis pasinaudoti.

I. Prieiga prie informacijos ir jos atnaujinimas

Mums svarbu, kad mūsų turima informacija apie jus būtų tiksli, todėl, jei mūsų turima informacija yra netiksli ar neišsami, jūs turite teisę prašyti, kad informacija būtų ištaisyta. Dalį mūsų turimos informacijos apie jus jūs galite tiesiogiai pasiekti ir redaguoti prisijungę prie mūsų Programėlės ar Kliento paskyros.

Taip pat turite teisę prašyti, kad pateiktume apie jus turimą informaciją ar ištaisytume netikslius jūsų duomenis, kurių patys negalite ištaisyti. Tais atvejais, kai jūsų Asmens duomenis būsime atskleidę trečiosioms šalims, mes joms taip pat pranešime apie jūsų duomenų netikslumus ir jų ištaisymą, nebent tai atlikti bus neįmanoma ir netikslinga.

Jūs taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą, leidžiančią jums gauti ir iš naujo panaudoti savo Asmens duomenis skirtingoms paslaugoms. Jei norite iš mūsų gauti automatinėmis priemonėmis tvarkomų Asmens duomenų kopiją (pavyzdžiui, jūsų ankstesnių operacijų įrašus), galite ją gauti struktūruotu, plačiai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu – pavyzdžiui, CSV formato failą. Jūs taip pat galite prašyti, kad duomenis perduotumėme tiesiogiai kitai organizacijai, kai tai yra techniškai įmanoma.

Prašymus galite pateikti prisijungę prie Programėlės ar Kliento savitarnos ar susisiekę su mumis pasinaudodami šio politikos dokumento aukščiau esančiame 2 skyriuje nurodyta kontaktine informacija. Įprastai mes netaikome mokesčio už mūsų turimos informacijos apie jus kopijos pateikimą, tačiau mes galime taikyti pagrįstą mokestį dėl mūsų patirtų išlaidų, jei prašymas akivaizdžiai yra netinkamas ar perteklinis (pavyzdžiui, prašymas pateikiamas pakartotinai). Siekiame išspręsti visus prašymus pateikti ar ištaisyti informaciją per vieną mėnesį nuo prašymo raštu gavimo, tačiau tais atvejais, jei tai dėl kokios nors priežasties būtų neįmanoma (pavyzdžiui, prašymas yra itin sudėtingas), susisieksime su jumis, paaiškinsime priežastis ir nurodysime, kada galėsime išspręsti prašymą.

II. Teisė prieštarauti tvarkymui, apriboti tvarkymą ir būti užmirštam

Tam tikromis aplinkybėmis galite prieštarauti dėl jūsų Asmens duomenų tvarkymo tam tikrais tikslais, neleisti mums toliau tvarkyti jūsų Asmens duomenų arba paprašyti ištrinti jūsų Asmens duomenis.

i. Teisė prieštarauti. Jūs turite teisę prieštarauti:

 • jūsų Asmens duomenų tvarkymui, vykdomam mūsų teisėtų interesų ar oficialios valdžios (įskaitant profiliavimą) ir (arba) viešojo intereso pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai mes turime teisėtą pagrindą tęsti duomenų tvarkymą arba duomenys yra tvarkomi nustatant, vykdant ar ginant teisinius reikalavimus; 
 • tiesioginei rinkodarai (įskaitant profiliavimą);
 • jūsų asmens duomenų tvarkymui mokslo ir (ar) istorinių tyrimų ir statistikos tikslais, jei toks tvarkymas nėra būtinas viešajam interesui užtikrinti.

ii. Teisė apriboti tvarkymą. Jūs turite teisę prašyti, kad mes netvarkytume jūsų Asmens duomenų, jeigu:

 • duomenų tikslumas yra ginčijamas; 
 • prieštaravote dėl jūsų duomenų tvarkymo, ir mes svarstome, ar yra įtikinamų argumentų tam, kad galėtume tęsti duomenų tvarkymą;
 • duomenys buvo neteisėtai tvarkomi ir norite paprašyti, kad užuot ištrynę duomenis apribotume jų tvarkymą;
 • jei mums daugiau tų duomenų nebereikia pirminiam tikslui pasiekti, tačiau jums reikia tų duomenų nustatant, vykdant ar ginant teisinius reikalavimus.

iii. Teisė būti užmirštam. Turite teisę prašyti, kad jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei:

 • jų daugiau nebereikia siekiant pirminio tikslo, kuriam jie buvo surinkti, ir nebėra jokio naujo teisėto pagrindo jūsų duomenims tvarkyti; 
 • jums atšaukus savo sutikimą, nebėra teisėtų priežasčių jūsų duomenims tvarkyti; 
 • jūs prieštaraujate tvarkymui ir mūsų teisėtas interesas tęsti jūsų duomenų tvarkymą nėra viršesnis; 
 • duomenys buvo neteisėtai tvarkomi; arba
 • tai yra būtina vadovaujantis Europos sąjungos ar nacionaliniais teisės aktais.

Prašymus galite pateikti prisijungę prie Programėlės ar Kliento savitarnos ar susisiekę naudodami šio politikos dokumento aukščiau esančiame 2 skyriuje nurodytą kontaktinę informaciją. Nedelsdami apsvarstysime visus prašymus, peržiūrėsime jūsų duomenų tvarkymo pagrindus ir pranešime jums savo sprendimą. Vis dėlto, atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl tam tikrų aplinkybių galime nepatvirtinti šių prašymų – pavyzdžiui, galime neištrinti jūsų Asmens duomenų, jei privalome saugoti duomenis dėl mums taikomų teisinių ir teisės aktų reikalavimų.

III. Rinkodara

Jūs turite teisę prašyti mūsų netvarkyti jūsų Asmens duomenų rinkodaros tikslais. Norėdami panaudoti jūsų duomenis tokiais tikslais, prieš rinkdami jūsų duomenis apie tai jums pranešime ir paprašysime jūsų sutikimo. Galite pasinaudoti savo teise neleisti taip tvarkyti savo duomenų pažymėdami atitinkamus langelius formose, kurias naudojame jūsų duomenims surinkti. Taip pat galite pasinaudoti šia teise bet kuriuo metu prisijungę prie atitinkamos mūsų Programėlės ar Kliento paskyros dalies.

IV. Sutikimas

Jei pasirinkote leisti mums rinkti ir tvarkyti jūsų duomenis tam tikru būdu ar gauti iš mūsų pranešimus, savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu. Tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo atliekamas remiantis jūsų sutikimu prieš jį jums atšaukiant, teisėtumui, tačiau tai gali turėti įtakos tam, kaip mes tvarkysime jūsų duomenis ateityje. Dėl to mes galime jums nesuteikti kai kurių ar visų savo Paslaugų. Savo sutikimą galite atšaukti prisijungę prie atitinkamos mūsų Programėlės ar Kliento savitarnos dalies.

V. Automatinis sprendimų priėmimas

Jūs turite teisę į tai, kad jums nebūtų taikomi tik automatiniu tvarkymu paremti sprendimai, jei jie turi teisinį ar žymų panašaus pobūdžio poveikį jums, išskyrus tuos atvejus, kai to reikia siekiant sudaryti ar vykdyti sutartį su jumis, tą leidžia įstatymai (pavyzdžiui, siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo) ar paremta jūsų sutikimu.

8. SKUNDAI

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos aukščiau esančiame 2 skyriuje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
Jei manote, kad vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai. Lietuvoje tai yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija; daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/).

9. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Visi mūsų privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami šiame puslapyje; esant poreikiui, jums apie juos pranešime vienu ar keliais „Contomobile“ sąlygose numatytais būdais. Naujos sąlygos taip pat gali būti atvaizduotos įrenginio ekrane ir jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Programėle, Kliento savitarna, dalimi ar visomis mūsų Paslaugomis.