EU0

€0/mėn.
 • Sąskaitos išrašo formavimas savitarnos portale
 • Nemokami mokėjimai tarp „Contomobile“ sąskaitų

 

EU3

€3,5/mėn.
 • Nemokamas sąskaitų tvarkymas
 • Sąskaitos išrašo formavimas savitarnos portale
 • Nemokami mokėjimai tarp „Contomobile“ sąskaitų
 • 5 nemokami SEPA ir/arba SEPA momentiniai mokėjimai per mėnesį

 

EU7

€20/mėn.
 • Nemokamas sąskaitų tvarkymas
 • Sąskaitos išrašo formavimas savitarnos portale
 • Nemokami mokėjimai tarp „Contomobile“ sąskaitų
 • 20 nemokamų SEPA ir/arba SEPA momentinių mokėjimų per mėnesį
 • 1 nemokamas tarptautinis mokėjimas per mėnesį
 • Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas*

 

*paslaugai taikomas Kainyne nurodytas mokestis 

Europos Sąjungos rezidentams*

„Contomobile“ sąskaitų administravimas

Paslauga Mokestis (EUR)
Duomenų patikra 0**
Sąskaitos atidarymas 0***  
Sąskaitos tvarkymas 3,30**** per mėn. 
Mokestis už sąskaitą,
kuri nenaudojama metus ar daugiau
per mėn.
   

*Šis Kainynas taikomas Juridiniams asmenims, kurių buveinė registruota Lietuvos Respublikoje arba ES/ EEE valstybėje ir/ arba Juridiniams asmenims, kurių visi dalyviai/akcininkai nuosavybės/ kontrolės struktūroje ir/ ar visi tikrieji savininkai yra Lietuvos Respublikos ar ES/ EEE valstybių rezidentai arba visi dalyviai/akcininkai nuosavybės/ kontrolės struktūroje yra Lietuvos Respublikoje arba ES/ EEE valstybėje registruoti juridiniai asmenys.

Rezidentas - Lietuvos Respublikos ir ES/EEE valstybių rezidentu laikomas asmuo, turintis tos šalies išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ar bet kurioje kitoje ES/EEE valstybėje arba asmuo, turintis kitos nei Lietuvos Respublikos ir ES/EEE valstybių išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bet gyvenantis atitinkamai Lietuvos Respublikoje ar kitoje ES/EEE valstybėje bei turintis tų šalių išduotą dokumentą suteikiantį teisę laikinai ar nuolat gyventi toje šalyje.

**Jei klientas nepateikia ne senesnio kaip 3 mėnesių išplėstinio išrašo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR) ir duomenų iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS), taikomas 15 EUR mokestis. Mokestis taikomas juridiniams asmenims, registruotiems Lietuvos Respublikoje ir yra sumokamas, prieš atliekant patikrą bei priimant sprendimą, ar pradėti dalykinius santykius su klientu, taip pat dalykinių santykių eigoje (pvz., pasikeitus vadovui/ naudos gavėjui/akcininkui ar kt.). Mokestis nėra grąžinamas, jei atsisakome atidaryti sąskaitą dėl bet kokios priežasties, taip pat ir tuo atveju, jei klientas atsisako atsidaryti sąskaitą dėl asmeninių priežasčių.

Ne Lietuvos Respublikoje registruotiems juridiniams asmenims taikomas 200 EUR mokestis. Mokestis mokamas iš anksto, prieš priimant sprendimą dėl sąskaitos atidarymo. 

Mokestis nėra grąžinamas, jei atsisakome atidaryti sąskaitą dėl bet kokios priežasties, taip pat ir tuo atveju, jei klientas atsisako atsidaryti sąskaitą dėl asmeninių priežasčių.

***Ne Lietuvos Respublikoje registruotiems juridiniams asmenims taikomas 200 EUR mokestis. 

****Mokestis taikomas už kiekvieną IBAN sąskaitą atskirai (pavyzdžiui, jei turite du skirtingus IBAN, bus taikomas 6.60 EUR/mėn mokestis), kuris nurašomas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.

Atsižvelgiant į verslo operacijų pobūdį, kai kuriems verslo klientams gali būti reikalingas papildomas palaikymas, leidžiantis naudotis mūsų paslaugomis. Tokiems klientams bus taikomas 500 EUR dydžio mėnesinis platesnio sąskaitos tvarkymo mokestis. Prieš Jums atidarant sąskaitą, informuosime, jei šis mokestis bus Jums taikomas.

Mokėjimai tarp „Contomobile“ sąskaitų

Mokėjimo tipas Mokestis (EUR)
Mokėjimai į savo „Contomobile“ sąskaitą 0 
Mokėjimai į kito kliento „Contomobile“ sąskaitą   0
Lėšų gavimas iš bet kurios kitos „Contomobile“ sąskaitos 

0

   

Mokėjimai iš „Contomobile“ sąskaitų vykdomi visą parą 7 dienas per savaitę (įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas).

Iš kitų „Contomobile“ sąskaitų gautos lėšos bus įskaitytos į sąskaitą nedelsiant.

Mokėjimai eurais

Mokėjimo tipas Mokestis (EUR)*
SEPA mokėjimai** 0,15
Ne SEPA mokėjimai  12
Momentiniai mokėjimai***

0,20

   

*Atsižvelgiant į verslo operacijų pobūdį, kai kuriems verslo klientams gali būti reikalingas papildomas palaikymas, leidžiantis atlikti mokėjimus. Tokiu atveju bus taikomas 0.25% operacijos vertės papildomas mokestis. Prieš Jums atidarant sąskaitą, informuosime, jei šis mokestis bus Jums taikomas.

**SEPA – bendra mokėjimų eurais erdvė (SEPA), apimanti 34 valstybes. Pinigų pervedimai eurais joje vykdomi vadovaujantis taisyklių ir mokėjimo standartų sąvadu. Šiuo metu SEPA apima visas Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat ir Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Marino Respubliką.
Mokėjimų į kitas finansų įstaigas nurodymai, gauti darbo dieną iki 14:45 (EET/EEST), bus įvykdyti tą pačią darbo dieną; mokėjimo nurodymai, gauti po 14:45 (EET/EEST), bus įvykdyti kitą darbo dieną.

***Momentiniai kredito pervedimai – tai SEPA kredito pervedimai iki 15 000 EUR, kurie gali būti vykdomi tik tarp ES ir EEE registruotų finansų įstaigų, kurios yra SEPA momentinių mokėjimų sistemos narės. Momentiniai mokėjimai vykdomi visą parą septynias dienas per savaitę (įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas).

Jei mokėjimo formoje nurodyta gavėjo finansų įstaiga yra prisijungusi prie Momentinių mokėjimų sistemos, klientas turės galimybę pasirinkti mokėjimo rūšį „Momentinis“.

Daugiavaliutės sąskaitos

„Contomobile“ sąskaitoje galite laikyti pinigus keliomis valiutomis. Naudodamiesi „Contomobile“ programėle arba savitarnos portalu, galite pridėti naują valiutą prie sąskaitos ir lengvai atlikti turimų valiutų keitimo operacijas. Mūsų šiuo metu patvirtintos valiutos:

Euras
(EUR) 

Didžiosios 
Britanijos
svaras
(GBP) 

JAV
doleris 
(USD)

Lenkijos 
zlotas
(PLN)

Norvegijos
krona
(NOK)
 Švedijos
krona
(SEK)
 Danijos
krona
(DKK)
 
       

Valiutų keitimo kursai

Valiutų keitimo kursus matysite programėlėje ar savitarnos portale prieš patvirtindami keitimo operaciją. Į rodomą kursą jau yra įtrauktas mūsų nustatytas valiutų keitimo mokestis, taigi jokių papildomų mokesčių nebus taikoma. Keitimas bus atliktas nedelsiant, vos jums patvirtinus operaciją, o konvertuotomis lėšomis galėsite naudotis iš karto.

Tarptautiniai mokėjimai

Valiuta ir gavėjo finansų įstaigos šalis Mokestis (EUR)*
GBP į Didžiąją Britaniją

USD į Jungtines Valstijas 5
NOK į Norvegiją 5
SEK į Švediją 5
DKK į Daniją  5
PLN į Lenkiją 5
Finansų įstaiga kitoje šalyje** 12
   

*Atsižvelgiant į verslo operacijų pobūdį, kai kuriems verslo klientams gali būti reikalingas papildomas palaikymas, leidžiantis atlikti tarptautinius mokėjimus. Tokiu atveju bus taikomas 0.25% operacijos vertės papildomas mokestis. Prieš Jums atidarant sąskaitą mes informuosime Jus, jei šis mokestis bus Jums taikomas.

Į kitas finansų įstaigas atliekami mokėjimų eurais, Didžiosios Britanijos svarais ir JAV doleriais nurodymai, pateikti darbo dieną iki 14:45 (EET/EEST), bus įvykdyti tą pačią darbo dieną; mokėjimo nurodymai, gauti po 14:45 (EET/EEST), bus įvykdyti kitą darbo dieną.

Į kitas finansų įstaigas atliekami mokėjimų Švedijos kronomis, Norvegijos kronomis, Danijos kronomis ir Lenkijos zlotais nurodymai bus įvykdyti kitą darbo dieną.

Į Jungtinę Karalystę atliekami mokėjimai Didžiosios Britanijos svarais negali viršyti 250 000 GBP. Į JAV atliekami mokėjimai JAV doleriais negali viršyti 100 000 USD.

Visiems mokėjimams taikomas SHA (dalijamų mokesčių, angl. shared charges) mokesčių už pervedimą mokėjimo būdas, kai „Contomobile“ mokesčius moka mokėtojas (t. y. Jūs), o gavėjo banko mokesčius moka gavėjas. Tai reiškia, kad atliekant SHA mokėjimus, gavėjas gaus mokėjimą, iš kurio jau išskaičiuoti gavėjo banko taikomi mokesčiai, o tuo atveju, jei mokėjimas vykdomas per korespondentinį banką (tarpininką), taip pat bus išskaičiuoti tų bankų taikomi mokesčiai.

Gavėjo bankas gali taikyti lėšų įskaitymo mokestį. Mes visada patariame iš anksto paklausti mokėtojo ar mokėtojo banko apie konkrečius taikomus mokesčius.

Pastaba: tarptautiniams mokėjimams į tam tikras jurisdikcijas gali būti taikomos papildomos sąlygos (pvz., gavėjo bankas gali reikalauti pateikti papildomus dokumentus prieš įskaitydamas lėšas į sąskaitą).
Gavėjo bankas gali atmesti mokėjimą vadovaudamasis savo vidaus taisyklėmis ar nacionaliniais teisės aktais. Jei mokėjimas buvo atmestas, „Contomobile“ nekompensuoja jokių mokesčių, kuriuos gavėjo bankas išskaičiavo iš grąžinamos sumos.

Už mokėjimo nurodymo pakeitimą ar atšaukimą imami toliau lentelėje nurodyti papildomi mokesčiai.

**Tarptautiniai pervedimai patvirtinta valiuta atliekami į visas pasaulio šalis išskyrus šias užsienio šalis, kurioms yra taikomos sankcijos: Afganistanas, Baltarusija, Bosnija ir Hercegovina, Burkina Fasas, Donetsko ir Luhansko regionai, Rytų Timoras, Eritrėja, Esvatinis, Etiopija, Gajanos Respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Iranas, Irakas, Jemenas, Kambodža, Centrinės Afrikos Respublika, Kongo Demokratinė Respublika, Kongo Respublika, Krymas-Sevastopolis, Kuba, Laosas, Libanas, Liberija, Libija, Mianmaras, Mozambikas, Šri Lanka, Trinidadas ir Tobagas, Šiaurės Korėja, Pakistanas, Palestina, Pietų Sudanas, Rusija, Sudanas, Serbija, Sirija, Tunisas, Uganda, Vanuatu ir Venesuela.

Lėšų įskaitymas 

Valiuta Mokėjimo tipas Mokestis (EUR)*
EUR SEPA mokėjimai  0 
EUR Momentiniai SEPA mokėjimai  0
EUR Ne SEPA mokėjimas 0,1 % (min. 7,00 EUR, maks. 30,00 EUR)
Kitos Ne SEPA mokėjimas 0,1 % (min. 7,00 EUR, maks. 30,00 EUR)
     
 
*Jei mokėjimas gaunamas iš kitos finansų įstaigos nepateikus mums visų tinkamų gavėjo mokėjimo rekvizitų, mes galime taikyti papildomą mokestį, kurio dydis – 2 % gaunamos sumos, už tinkamos gavėjo sąskaitos nustatymą. Šis mokestis neviršys 10 EUR.
 
Iš kitos finansų įstaigos per SEPA sistemą gautos lėšos bus įskaitytos tą pačią darbo dieną.
 
Momentinių SEPA mokėjimų lėšos, gautos iš kitų finansų įstaigų, įskaitomos nedelsiant jas gavus visą parą, 7 dienas per savaitę (įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas). 

Kitos su mokejimais susijusios paslaugos 

Paslauga Mokestis (EUR) Pastabos
EUR mokėjimo į „Contomobile“ sąskaitą atšaukimas 2  


SEPA mokėjimo atšaukimas*, SEPA mokėjimo nurodymo tikslinimas ar tyrimas

2 Prieš išsiunčiant mokėjimą iš „Contomobile“
SEPA mokėjimo atšaukimas, SEPA mokėjimo nurodymo tikslinimas ar tyrimas 20** Jau išsiuntus mokėjimą iš „Contomobile“ 
Pasirašytas patvirtinimas, kad mokėjimas buvo įvykdytas  5  
Tarptautinio mokėjimo atšaukimas* 40  
Tarptautinio mokėjimo įvykdymo patvirtinimo gavimas ar pranešimo kopijos (SWIFT kopijos) pateikimas  15  
Gauto tarptautinio mokėjimo grąžinimas lėšų siuntėjui 20  
Tarptautinio mokėjimo nurodymo tikslinimas ar tyrimas 40  
Lėšų nurašymas pagal PLAIS*** nurodymus (be kliento sutikimo) 0,87  
     

*Šis mokestis netaikomas, jei mokėjimo nurodymas pateikiamas darbo dieną po 18:00 (EET/EEST) arba bet kuriuo metu ne darbo dieną, o Klientas mokėjimo nurodymą atšaukia kitą darbo dieną iki 06:00 ( EET/EEST).

**Šis mokestis taikomas tik už mokėjimus eurais į Lietuvoje ar kitoje EEE šalyje registruotus bankus ar finansų įstaigas, jei buvo nurodytas tikslus BIC kodas ir gavėjo sąskaita IBAN formatu, o mokesčius moka siuntėjas ir gavėjas (SHA). Už šių kriterijų neatitinkančių mokėjimų eurais atšaukimą bus imamas 40 EUR dydžio tarptautinio mokėjimo atšaukimo mokestis
Jei mokėjimas jau įvykdytas ir lėšos išsiųstos į gavėjo banką arba lėšos jau įskaitytos į gavėjo sąskaitą, tokiu atveju lėšos gali būti grąžintos tik gavus gavėjo sutikimą. Atšaukimo paslaugos mokestis taikomas net ir tuo atveju, kai mokėjimo nepavyksta atšaukti (pvz., gavėjui nesutikus).
Mokėjimo atšaukimo mokesčiai ir kitos susijusios išlaidos (įskaitant bet kuriuos kitus gavėjo banko ar bankų tarpininkų taikomus mokesčius) gali būti išskaičiuotos iš grąžinamos sumos ar nurašytos iš mokėtojo sąskaitos.
Pastaba: mokėjimo pakeitimas reiškia bet kokį jau patvirtinto mokėjimo nurodymo duomenų pakeitimą.

***PLAIS - Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema yra oficiali skolų išieškojimo sistema, kurią Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka administruoja Registrų centras (VĮ „Registrų centras“). Tuo atveju, jei gausime PLAIS nurodymą, lėšas nurašysime iš Jūsų sąskaitos pagal nurodymą. Papildomai bus nurašytas oficialus PLAIS sistemos palaikymo mokestis ir sumokėtas Registrų centrui.

Išrašai, pažymos, pranešimai

Paslauga Mokestis (EUR)
Sąskaitos išrašo formavimas savitarnos portale  0 
Pasirašytas sąskaitos išrašas 5
Pasirašyta pažyma, patvirtinanti sąskaitos atidarymą  5
Kitos pažymos  10
Dokumento pristatymas registruotu paštu Lietuvoje  2
Dokumento pristatymas registruotu paštu į kitas šalis  10
   

Paslaugų planai

Paslauga EU0 EU3 EU7
Mėnesinis mokestis (EUR) 0  3,50 20
Sąskaitų tvarkymas (EUR) 3,30* 0 0
Sąskaitos išrašo formavimas savitarnos portale (EUR) 0 0 0
Mokėjimai tarp „Contomobile“ sąskaitų (EUR) 0 0 0
Nemokami SEPA ir/arba SEPA momentiniai mokėjimai (vnt./mėn.) - 5 20
Nemokami tarptautiniai mokėjimai (vnt./mėn.) - - 1
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas (EUR) Nėra Nėra 0,1 % (min. 7,00 EUR, maks. 30,00 EUR)
       

*Mokestis taikomas už kiekvieną IBAN sąskaitą atskirai (pavyzdžiui, jei turite du skirtingus IBAN, bus taikomas 6.60 EUR/mėn. mokestis), kuris nurašomas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.

Mokėjimų inicijavimo paslauga (MIP)*

Paslauga Mokestis (EUR)  Mokėjimų kiekis per mėnesį
Sutarties sudarymas 0  -
Sutarties administravimas 4/mėn.  -
MIP mokėjimas 0 0 - 120
MIP mokėjimas 0,03 121 ir daugiau
Sutarties sąlygų keitimas 10
     

*Mokėjimų inicijavimo paslauga – tai paslauga, suteikianti galimybę pardavėjams (elektroninėms parduotuvėms, paslaugų tiekėjams ir t.t.) gauti įmokas už prekes ar paslaugas internetu į sąskaitą „Contomobile“ arba kitoje finansų įstaigoje. Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos rezidentams.

NAUJIENA

Nauja Conto QuickPay galimybė - atsiskaitymas mokėjimo kortele