Privatiems

€0
Jūsų finansų valdymas
 • IBAN sąskaita 
 • Mokėjimai Contomobile viduje 
 • Mobilioji programėlė 
 • Sąskaitos administravimas
 • Sąskaitos išrašas

Verslui

€5
Lietuvos rezidentams
 • IBAN sąskaita 
 • Mokėjimai Contomobile viduje 
 • Mobilioji programėlė 
 • Sąskaitos administravimas
 • Sąskaitos išrašas

Pasaulio verslui

€10
Lietuvos nerezidentams
 • IBAN sąskaita 
 • Mokėjimai Contomobile viduje 
 • Mobilioji programėlė 
 • Sąskaitos administravimas
 • Sąskaitos išrašas

Jei mokesčio nurašymo metu sąskaitoje esančio likučio nepakanka, trūkstamą mokesčio dalį Contomobile gali nurašyti iš bet kurios kitos kliento sąskaitos iki visiško skolos padengimo. Mėnesinis sąskaitos administravimo mokestis nurašomas paskutinę kalendorinio mėnesio dieną už einamąjį mėnesį.

Sąskaitų administravimas

Paslaugos Įkainis (EUR)
Sąskaitos atidarymas 0 
Sąskaitos tvarkymas 0
Mėnesinis mokestis, 1 m. nesinaudojant sąskaita 1 per mėn.
   

Jeigu iš privataus asmens sąskaitos 1 m. nebuvo vykdomi mokėjimai, taikomas 1 EUR per mėnesį sąskaitos administravimo mokestis. Apie planuojamą taikyti mokesti klientą informuosime prieš 60 dienų.

Mokėjimai Contomobile viduje

Contomobile Įkainis (EUR)
Mokėjimai tarp savo sąskaitų  0 
Mokėjimai į kitų klientų sąskaitas  0
Gautų lėšų administravimas

0

   

Mokėjimai tarp Contomobile klientų sąskaitų atliekami 24/7 ir lėšos į gavėjo sąskaitą įskaitomos iš karto.

Mokėjimai eurais

Mokėjimo būdas Įkainis (EUR)
SEPA mokėjimai* 0,10
Ne SEPA mokėjimai  10
Momentiniai mokėjimai**

0,10

   

*SEPA – tai bendra mokėjimų eurais erdvė (angl. SEPA – Single Euro Payments Area), kuri apima 34 valstybes. Joje pinigai eurais pervedami laikantis vienodų taisyklių ir mokėjimo standartų. Šiuo metu SEPA apima visas Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną.

**Momentinis kredito pervedimas – tai SEPA kredito pervedimas, kur pavedimo suma neviršija 15 000 EUR, ir kuris vykdomas tik į ES ir EEE šalyse registruotas finansų įstaigas, kurios yra Momentinių mokėjimų sistemos narės. Momentiniai mokėjimai yra vykdomi 24 valandas per parą visomis kalendorinėmis metų dienomis, įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas.

Jeigu mokėjimo formoje nurodyta gavėjo finansų įstaiga yra prisijungusi prie Momentinių mokėjimų sistemos, klientas turės galimybę pasirinkti pervedimo tipą „Momentinis“.

Tarptautiniai mokėjimai

Mokėjimo būdas Fee (EUR)
Mokėjimai į kitų šalių finansų įstaigas* 10
GBP į Didžiąją Britaniją

USD į Jungtines Valstijas 1
NOK į Norvegiją 1
SEK į Švediją 1
DKK į Daniją  1
PLN į Lenkiją 1
   
Mokėjimai į kitas finansų įstaigas EUR, GBP ir USD, pateikti darbo dienomis iki 14.45 val., atliekami tą pačią darbo dieną, vėliau – artimiausią darbo dieną. Mokėjimai į kitas finansų įstaigas SEK, NOK, DKK ir PLN atliekami artimiausią darbo dieną.
 
Mokėjimams į Didžiąją Britaniją GBP valiuta ir į JAV USD valiuta yra taikomi apribojimai. Vienu pervedimu į Didžiąją Britaniją negalite viršyti 250 000 GBP sumos, o į JAV – 100 000 USD sumos.
 
Contomobile vykdo SHA tipo pervedimus. SHA pervedimas – kai Contomobile pervedimo mokesčius moka mokėtojas (t.y. Jūs), o gavėjo banko mokesčius moka gavėjas. Mokėjimo nurodymai, kai mokesčius moka tik gavėjas (BEN) arba tik mokėtojas (OUR) nevykdomi. Pasirinkus SHA mokesčių tipą, tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, o jei mokėjimas vykdomas per bankus korespondentus, gali būti taikomi šių bankų mokesčiai.
 
Informuojame, jog kai kurios valstybės tarptautiniams mokėjimams gali taikyti papildomas sąlygas. Pažymime, kad Contomobile neatsako už kitų valstybių taikomus papildomus mokesčius bei apribojimus lėšų pervedimams. Klientas prisiima visišką atsakomybę už visas galimas papildomas išlaidas.
 
Gavėjo bankas gali taikyti lėšų įskaitymo mokestį, kai pervedimas atliekamas iš ES. Rekomenduojame pasidomėti, kokio dydžio banko mokesčiai gali būti taikomi. Gavėjo bankas gali nepriimti pervedimo iš trečiosios šalies dėl vidinių reguliavimų/taisyklių. Contomobile nekompensuoja jokių gavėjo banko iš grąžinamos sumos nuskaičiuotų komisinių mokesčių.
Pervedimo tikslinimui taikomi papildomi mokesčiai.
 
*Visos šalys, išskyrus šias: Afganistanas, Bosnija ir Hercegovina, Burkina Fasas, Centrinė Afrikos Respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Eritrėja, Esvatinis, Etiopija, Gajanos Respublika, Iranas, Irakas, Jemenas, Kambodža, Kongo Demokratinė Respublika, Kongo Respublika, Krymas-Sevastopolis, Kuba, Laosas, Libanas, Liberija, Libija, Mianmaras, Mozambikas, Šri Lanka, Trinidadas ir Tobago, Šiaurės Korėja, Pakistanas, Palestina, Pietų Sudanas, Rytų Timoras, Serbija, Sirija, Sudanas, Tunisas, Uganda, Vanuatu.

Gautų lėšų administravimas 

Valiuta Mokėjimo būdas  Įkainis (EUR)*
Visos SEPA  0 
EUR Ne SEPA -
Kitos Ne SEPA -
     
*Kai gavėjo rekvizitai nurodyti neteisingai - 2 proc. įskaitytos sumos, bet ne daugiau nei 10 €.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šiuo metu Contomobile nevykdo įeinančių ne SEPA mokėjimų. Norėdami papildyti sąskaitą Contomobile, atlikite SEPA mokėjimą eurais.
 
Lėšos, gautos iš kitų Europos ekonominės erdvės šalių finansų įstaigų darbo dieną iki 17 val., įskaitomos į gavėjo sąskaitą tą pačią darbo dieną, vėliau – kitą darbo dieną. 

Kitos su pervedimais susijusios paslaugos 

Paslauga Įkainis (EUR) Pastabos
Mokėjimo nurodymo eurais Contomobile viduje atšaukimas 2  


SEPA mokėjimo nurodymo atšaukimas*/patikslinimas/tyrimas

2 Kai mokėjimas neišsiųstas iš Contomobile
SEPA mokėjimo nurodymo atšaukimas/patikslinimas/tyrimas** 20 Kai mokėjimas išsiųstas iš Contomobile
Pasirašytas patvirtinimas apie įvykdytą mokėjimą 5  
Tarptautinio mokėjimo atšaukimas* 40  
Banko korespondento patvirtinimas apie tarptautinio pervedimo įvykdymą arba pranešimo kopijos pateikimas (SWIFT kopija) 15  
PLAIS (Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos) mokestis 1,89 Įskaitant oficialią lėšų nurašymo per PLAIS rinkliavą***
     
*Mokestis netaikomas, kai mokėjimo nurodymas pateiktas darbo dieną po nurodytos valandos arba savaitgaliais ar švenčių dienomis, ir kredito pervedimas yra atšaukiamas iki jo įvykdymo momento.
 
**Toks atšaukimo mokestis taikomas, kai pateiktame pervedime eurais į kitus Lietuvoje arba Europos ekonominės erdvės šalyse registruotus bankus nurodytas tikslus gavėjo banko BIC kodas ir gavėjo sąskaita IBAN formatu, pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas (SHA). Pervedimų eurais, kurie neatitinka šių reikalavimų, atšaukimui taikomi pervedimų eurais į ne Europos ekonominės erdvės šalis atšaukimo mokesčiai. Jei mokėjimo nurodymas jau išsiųstas gavėjo bankui arba lėšos jau įskaitytos gavėjui, lėšų grąžinimas vykdomas tik sutikus lėšų gavėjui. Mokėjimo atšaukimo paslaugos mokestis yra taikomas, net jei mokėjimo nepavyko atšaukti. Nuo grąžinamos sumos arba mokėtojo sąskaitos gali būti papildomai nurašomos su lėšų grąžinimu susijusios išlaidos (įskaitant gavėjo banko ar bankų tarpininkų išlaidas). 
 
Pastaba: patikslinimu laikomas mokėjimo nurodymo bet kurio(-ių) duomens(-ų) pakeitimas.
 
Pastaba: atšaukiant tarptautinį mokėjimo pervedimą, jo vykdymo metu atlikta valiutos konversija neatšaukiama.

***Mokestį, jo dydį ir administravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Mokestis nurašomas atskiru PLAIS tvarkytojo nurašymo nurodymu už kiekvieną kredito įstaigai pateiktą nurašymo nurodymą ir pervedamas VĮ “Registrų centras” naudai.

Išrašai, raštai, pažymos

Paslauga Įkainis (EUR)
Sąskaitos išrašo pateikimas paskyroje 0 
Pasirašytas sąskaitos išrašas 5
Pasirašyta pažyma apie atidarytas sąskaitas ir likučius 5
Kitos pažymos  10
Dokumentų siuntimas registruotu paštu Lietuvoje 2
Dokumentų siuntimas registruotu paštu į užsienį 10
   

Sąskaitų administravimas 

Lietuvos Respublikoje registruotiems juridiniams asmenims

Paslaugos Įkainis (EUR)
Duomenų patikria 0* 
Sąskaitos atidarymas 0
Sąskaitos tvarkymas 5 per mėn.**
Papildomas mėnesinis mokestis, 1 m. nesinaudojant sąskaita 5 per mėn.
   

*Jei klientas nepateikia ne senesnio kaip 3 mėnesių išplėstinio išrašo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR) ir duomenų iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS), taikomas 15 EUR mokestis. Mokestis taikomas juridiniams asmenims, registruotiems Lietuvos Respublikoje ir yra sumokamas, prieš atliekant patikrą bei priimant sprendimą, ar pradėti dalykinius santykius su klientu, taip pat dalykinių santykių eigoje (pvz., pasikeitus vadovui/ naudos gavėjui/ akcininkui ar kt.). Mokestis nėra grąžinamas, jei atsisakome atidaryti sąskaitą dėl bet kokios priežasties, taip pat ir tuo atveju, jei klientas atsisako atsidaryti sąskaitą dėl asmeninių priežasčių

**Tam tikriems klientams dėl jų veiklos pobūdžio turime taikyti papildomas procedūras, kad jie galėtų naudotis mūsų paslaugomis. Tokiu atveju mėnesinis sąskaitos tvarkymo mokestis sudarys 500 €. Jei Jums turės būti taikomos tokios procedūros, informuosime, prieš atidarydami sąskaitą.

Mokėjimai Contomobile viduje

Contomobile Įkainis (EUR)
Mokėjimai tarp savo sąskaitų  0 
Mokėjimai į kitų klientų sąskaitas  0
Gautų lėšų administravimas

0

   

Mokėjimai tarp Contomobile klientų sąskaitų atliekami 24/7 ir lėšos į gavėjo sąskaitą įskaitomos iš karto.

Mokėjimai eurais

Mokėjimo būdas Įkainis (EUR)*
SEPA mokėjimai** 0,15
Ne SEPA mokėjimai 12
Momentiniai mokėjimai*** 0,20
   

*Tam tikriems klientams dėl jų veiklos pobūdžio turime taikyti papildomas procedūras jiems atliekant tarptautinius mokėjimus. Tokiu atveju tarptautinis mokėjimas bus papildomai apmokestinamas 0,25 % pervedamos sumos mokesčiu. Jei Jums turės būti taikomos tokios procedūros, informuosime, prieš atidarydami sąskaitą.

**SEPA – tai bendra mokėjimų eurais erdvė (angl. SEPA – Single Euro Payments Area), kuri apima 34 valstybes. Joje pinigai eurais pervedami laikantis vienodų taisyklių ir mokėjimo standartų. Šiuo metu SEPA apima visas Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną.

Mokėjimai eurais į kitas finansų įstaigas, pateikti darbo dienomis iki 14.45 val., atliekami tą pačią darbo dieną, vėliau – artimiausią darbo dieną.

***Momentinis kredito pervedimas – tai SEPA kredito pervedimas, kur pavedimo suma neviršija 15 000 EUR, ir kuris vykdomas tik į ES ir EEE šalyse registruotas finansų įstaigas, kurios yra Momentinių mokėjimų sistemos narės. Momentiniai mokėjimai yra vykdomi 24 valandas per parą visomis kalendorinėmis metų dienomis, įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas.

Jeigu mokėjimo formoje nurodyta gavėjo finansų įstaiga yra prisijungusi prie Momentinių mokėjimų sistemos, klientas turės galimybę pasirinkti pervedimo tipą „Momentinis“.

Tarptautiniai mokėjimai

Mokėjimo būdas Fee (EUR)*
Mokėjimai į kitų šalių finansų įstaigas**

12

GBP į Didžiąją Britaniją

5

USD į Jungtines Valstijas 5
NOK į Norvegiją 5
SEK į Švediją 5
DKK į Daniją 5
PLN į Lenkiją 5
   
*Tam tikriems klientams dėl jų veiklos pobūdžio turime taikyti papildomas procedūras jiems atliekant tarptautinius mokėjimus. Tokiu atveju tarptautinis mokėjimas bus papildomai apmokestinamas 0,25 % pervedamos sumos mokesčiu. Jei Jums turės būti taikomos tokios procedūros, informuosime, prieš atidarydami sąskaitą.
 
Mokėjimai į kitas finansų įstaigas EUR, GBP ir USD, pateikti darbo dienomis iki 14.45 val., atliekami tą pačią darbo dieną, vėliau – artimiausią darbo dieną. Mokėjimai į kitas finansų įstaigas SEK, NOK, DKK ir PLN atliekami artimiausią darbo dieną.
 
Mokėjimams į Didžiąją Britaniją GBP valiuta ir į JAV USD valiuta yra taikomi apribojimai. Vienu pervedimu į Didžiąją Britaniją negalite viršyti 250 000 GBP sumos, o į JAV – 100 000 USD sumos.
 
Contomobile vykdo SHA tipo pervedimus. SHA pervedimas – kai Contomobile pervedimo mokesčius moka mokėtojas (t.y. Jūs), o gavėjo banko mokesčius moka gavėjas. Mokėjimo nurodymai, kai mokesčius moka tik gavėjas (BEN) arba tik mokėtojas (OUR) nevykdomi. Pasirinkus SHA mokesčių tipą, tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, o jei mokėjimas vykdomas per bankus korespondentus, gali būti taikomi šių bankų mokesčiai.
 
Informuojame, jog kai kurios valstybės tarptautiniams mokėjimams gali taikyti papildomas sąlygas. Pažymime, kad Contomobile neatsako už kitų valstybių taikomus papildomus mokesčius bei apribojimus lėšų pervedimams. Klientas prisiima visišką atsakomybę už visas galimas papildomas išlaidas.
 
Gavėjo bankas gali taikyti lėšų įskaitymo mokestį, kai pervedimas atliekamas iš ES. Rekomenduojame pasidomėti, kokio dydžio banko mokesčiai gali būti taikomi. Gavėjo bankas gali nepriimti pervedimo iš trečiosios šalies dėl vidinių reguliavimų/taisyklių. Contomobile nekompensuoja jokių gavėjo banko iš grąžinamos sumos nuskaičiuotų komisinių mokesčių. 
Pervedimo tikslinimui taikomi papildomi mokesčiai.
 
**Visos šalys, išskyrus šias: Afganistanas, Bosnija ir Hercegovina, Burkina Fasas, Centrinė Afrikos Respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Eritrėja, Esvatinis, Etiopija, Gajanos Respublika, Iranas, Irakas, Jemenas, Kambodža, Kongo Demokratinė Respublika, Kongo Respublika, Krymas-Sevastopolis, Kuba, Laosas, Libanas, Liberija, Libija, Mianmaras, Mozambikas, Šri Lanka, Trinidadas ir Tobago, Šiaurės Korėja, Pakistanas, Palestina, Pietų Sudanas, Rytų Timoras, Serbija, Sirija, Sudanas, Tunisas, Uganda, Vanuatu.

Gautų lėšų administravimas 

Valiuta Mokėjimo būdas Įkainis (EUR)*
EUR SEPA  0 
EUR Ne SEPA -
Kitos Ne SEPA -
     
*Kai gavėjo rekvizitai nurodyti neteisingai - 2 proc. įskaitytos sumos, bet ne daugiau nei 10 €.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šiuo metu Contomobile nevykdo įeinančių ne SEPA mokėjimų. Norėdami papildyti sąskaitą Contomobile, atlikite SEPA mokėjimą eurais.
 
Kai pervedimas atliekamas tarp Contomobile klientų sąskaitų, lėšos į gavėjo sąskaitą įskaitomos iš karto. Lėšos, gautos iš kitų EEE šalių finansų įstaigų darbo dieną iki 17 val., įskaitomos į gavėjo sąskaitą tą pačią darbo dieną, po 17 val. – kitą darbo dieną. 

Kitos su pervedimais susijusios paslaugos

Paslauga Įkainis (EUR) Pastabos
Mokėjimo nurodymo eurais Contomobile viduje atšaukimas 2  


SEPA mokėjimo nurodymo atšaukimas/patikslinimas/tyrimas

2 Kai mokėjimas neišsiųstas iš Contomobile
SEPA mokėjimo nurodymo atšaukimas/patikslinimas/tyrimas* 20 Kai mokėjimas išsiųstas iš Contomobile
Pasirašytas patvirtinimas apie įvykdytą mokėjimą 5  
Tarptautinio mokėjimo atšaukimas 40  
Banko korespondento patvirtinimas apie tarptautinio pervedimo įvykdymą arba pranešimo kopijos pateikimas (SWIFT kopija) 15  
PLAIS (Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos) mokestis 1,89 Įskaitant oficialią lėšų nurašymo per PLAIS rinkliavą**
     
*Toks atšaukimo mokestis taikomas, kai pateiktame pervedime eurais į kitus Lietuvoje arba EEE šalyse registruotus bankus nurodytas tikslus gavėjo banko BIC kodas ir gavėjo sąskaita IBAN formatu, pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas (SHA). Pervedimų eurais, kurie neatitinka šių reikalavimų, atšaukimui taikomi pervedimų eurais į ne EEE šalis atšaukimo mokesčiai. Jei mokėjimo nurodymas jau išsiųstas gavėjo bankui arba lėšos jau įskaitytos gavėjui, lėšų grąžinimas vykdomas tik sutikus lėšų gavėjui. Mokėjimo atšaukimo paslaugos mokestis yra taikomas, net jei mokėjimo nepavyko atšaukti. 
Nuo grąžinamos sumos arba mokėtojo sąskaitos gali būti papildomai nurašomos su lėšų grąžinimu susijusios išlaidos (įskaitant gavėjo banko ar bankų tarpininkų išlaidas). 
 
Pastaba: patikslinimu laikomas mokėjimo nurodymo bet kurio (-ių) duomens (-ų) pakeitimas. 
 
Pastaba: atšaukiant tarptautinį mokėjimo pervedimą, jo vykdymo metu atlikta valiutos konversija neatšaukiama. 

**Mokestį, jo dydį ir administravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Mokestis nurašomas atskiru PLAIS tvarkytojo nurašymo nurodymu už kiekvieną kredito įstaigai pateiktą nurašymo nurodymą ir pervedamas VĮ “Registrų centras” naudai.

Išrašai, raštai, pažymos

Paslauga Įkainis (EUR)
Sąskaitos išrašo pateikimas paskyroje 0 
Pasirašytas sąskaitos išrašas 5
Pasirašyta pažyma apie atidarytas sąskaitas ir likučius 5
Kitos pažymos  10
Dokumentų siuntimas registruotu paštu Lietuvoje 2
Dokumentų siuntimas registruotu paštu į užsienį 10
   

Sąskaitų administravimas 

Už Lietuvos Respublikos ribų registruotiems juridiniams asmenims

Paslaugos Įkainis (EUR)
Duomenų patikra 200*
Sąskaitos atidarymas 200 
Sąskaitos tvarkymas 10 per mėn.**
Papildomas mėnesinis mokestis, 1 m. nesinaudojant sąskaita per mėn.
   

*Šis mokestis taikomas juridiniams asmenims, registruotiems ne Lietuvos Respublikoje ir yra sumokamas prieš atliekant patikrą bei priimant sprendimą, ar pradėti dalykinius santykius su klientu. Mokestis nėra grąžinamas, jei atsisakome atidaryti sąskaitą dėl bet kokios priežasties, taip pat ir tuo atveju, jei klientas atsisako atsidaryti sąskaitą dėl asmeninių priežasčių.

**Tam tikriems klientams dėl jų veiklos pobūdžio turime taikyti papildomas procedūras, kad jie galėtų naudotis mūsų paslaugomis. Tokiu atveju mėnesinis sąskaitos tvarkymo mokestis sudarys 500 €. Jei Jums turės būti taikomos tokios procedūros, informuosime, prieš atidarydami sąskaitą.

Mokėjimai Contomobile viduje

Contomobile Įkainis (EUR)
Mokėjimai tarp savo sąskaitų  0 
Mokėjimai į kitų klientų sąskaitas  0
Gautų lėšų administravimas

0

   

Mokėjimai tarp Contomobile klientų sąskaitų atliekami 24/7 ir lėšos į gavėjo sąskaitą įskaitomos iš karto.

Mokėjimai eurais

Mokėjimo būdas Įkainis (EUR)*
SEPA mokėjimai** 0,15
Ne SEPA mokėjimai 12
Momentiniai mokėjimai*** 0,20
   

*Tam tikriems klientams dėl jų veiklos pobūdžio turime taikyti papildomas procedūras jiems atliekant tarptautinius mokėjimus. Tokiu atveju tarptautinis mokėjimas bus papildomai apmokestinamas 0,25 % pervedamos sumos mokesčiu. Jei Jums turės būti taikomos tokios procedūros, informuosime, prieš atidarydami sąskaitą.

**SEPA – tai bendra mokėjimų eurais erdvė (angl. SEPA – Single Euro Payments Area), kuri apima 34 valstybes. Joje pinigai eurais pervedami laikantis vienodų taisyklių ir mokėjimo standartų. Šiuo metu SEPA apima visas Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną.

Mokėjimai eurais į kitas finansų įstaigas, pateikti darbo dienomis iki 14.45 val., atliekami tą pačią darbo dieną, vėliau – artimiausią darbo dieną.

***Momentinis kredito pervedimas – tai SEPA kredito pervedimas, kur pavedimo suma neviršija 15 000 EUR, ir kuris vykdomas tik į ES ir EEE šalyse registruotas finansų įstaigas, kurios yra Momentinių mokėjimų sistemos narės. Momentiniai mokėjimai yra vykdomi 24 valandas per parą visomis kalendorinėmis metų dienomis, įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas.

Jeigu mokėjimo formoje nurodyta gavėjo finansų įstaiga yra prisijungusi prie Momentinių mokėjimų sistemos, klientas turės galimybę pasirinkti pervedimo tipą „Momentinis“.

Tarptautiniai mokėjimai

Mokėjimo būdas Įkainis (EUR)*
Mokėjimai į kitų šalių finansų įstaigas**

12

GBP į Didžiąją Britaniją

5

USD į Jungtines Valstijas 5
NOK į Norvegiją 5
SEK į Švediją 5
DKK į Daniją 5
PLN į Lenkiją 5
   

*Tam tikriems klientams dėl jų veiklos pobūdžio turime taikyti papildomas procedūras jiems atliekant tarptautinius mokėjimus. Tokiu atveju tarptautinis mokėjimas bus papildomai apmokestinamas 0,25 % pervedamos sumos mokesčiu. Jei Jums turės būti taikomos tokios procedūros, informuosime, prieš atidarydami sąskaitą.

Mokėjimai į kitas finansų įstaigas EUR, GBP ir USD, pateikti darbo dienomis iki 14.45 val., atliekami tą pačią darbo dieną, vėliau – artimiausią darbo dieną. Mokėjimai į kitas finansų įstaigas SEK, NOK, DKK ir PLN atliekami artimiausią darbo dieną.

Mokėjimams į Didžiąją Britaniją GBP valiuta ir į JAV USD valiuta yra taikomi apribojimai. Vienu pervedimu į Didžiąją Britaniją negalite viršyti 250 000 GBP sumos, o į JAV – 100 000 USD sumos.
 
Contomobile vykdo SHA tipo pervedimus. SHA pervedimas – kai Contomobile pervedimo mokesčius moka mokėtojas (t.y. Jūs), o gavėjo banko mokesčius moka gavėjas. Mokėjimo nurodymai, kai mokesčius moka tik gavėjas (BEN) arba tik mokėtojas (OUR) nevykdomi. Pasirinkus SHA mokesčių tipą, tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, o jei mokėjimas vykdomas per bankus korespondentus, gali būti taikomi šių bankų mokesčiai.

Informuojame, jog kai kurios valstybės tarptautiniams mokėjimams gali taikyti papildomas sąlygas. Pažymime, kad Contomobile neatsako už kitų valstybių taikomus papildomus mokesčius bei apribojimus lėšų pervedimams. Klientas prisiima visišką atsakomybę už visas galimas papildomas išlaidas.

Gavėjo bankas gali taikyti lėšų įskaitymo mokestį, kai pervedimas atliekamas iš ES. Rekomenduojame pasidomėti, kokio dydžio banko mokesčiai gali būti taikomi. Gavėjo bankas gali nepriimti pervedimo iš trečiosios šalies dėl vidinių reguliavimų/taisyklių. Contomobile nekompensuoja jokių gavėjo banko iš grąžinamos sumos nuskaičiuotų komisinių mokesčių. 

Pervedimo tikslinimui taikomi papildomi mokesčiai.

**Visos šalys, išskyrus šias: Afganistanas, Bosnija ir Hercegovina, Burkina Fasas, Centrinė Afrikos Respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Eritrėja, Esvatinis, Etiopija, Gajanos Respublika, Iranas, Irakas, Jemenas, Kambodža, Kongo Demokratinė Respublika, Kongo Respublika, Krymas-Sevastopolis, Kuba, Laosas, Libanas, Liberija, Libija, Mianmaras, Mozambikas, Šri Lanka, Trinidadas ir Tobago, Šiaurės Korėja, Pakistanas, Palestina, Pietų Sudanas, Rytų Timoras, Serbija, Sirija, Sudanas, Tunisas, Uganda, Vanuatu.

Gautų lėšų administravimas 

Valiuta Mokėjimo būdas Įkainis (EUR)*
EUR SEPA 0 
EUR Ne SEPA -
Kitos Ne SEPA -
     

*Kai gavėjo rekvizitai nurodyti neteisingai - 2 proc. įskaitytos sumos, bet ne daugiau nei 10 €.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šiuo metu Contomobile nevykdo įeinančių ne SEPA mokėjimų. Norėdami papildyti sąskaitą Contomobile, atlikite SEPA mokėjimą eurais.

Lėšos, gautos iš kitų EEE šalių finansų įstaigų darbo dieną iki 17 val., įskaitomos į gavėjo sąskaitą tą pačią darbo dieną, po 17 val. – kitą darbo dieną. 

Kitos su pervedimais susijusios paslaugos

Paslauga Įkainis (EUR) Pastabos
Mokėjimo nurodymo eurais Contomobile viduje atšaukimas 2  


SEPA mokėjimo nurodymo atšaukimas/patikslinimas/tyrimas

2 Kai mokėjimas neišsiųstas iš Contomobile
SEPA mokėjimo nurodymo atšaukimas/patikslinimas/tyrimas* 20 Kai mokėjimas išsiųstas iš Contomobile
Pasirašytas patvirtinimas apie įvykdytą mokėjimą 5  
Tarptautinio mokėjimo atšaukimas 40  
Banko korespondento patvirtinimas apie tarptautinio pervedimo įvykdymą arba pranešimo kopijos pateikimas (SWIFT kopija) 15  
PLAIS (Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos) mokestis 1,89 Įskaitant oficialią lėšų nurašymo per PLAIS rinkliavą**
     

*Toks atšaukimo mokestis taikomas, kai pateiktame pervedime eurais į kitus Lietuvoje arba EEE šalyse registruotus bankus nurodytas tikslus gavėjo banko BIC kodas ir gavėjo sąskaita IBAN formatu, pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas (SHA).  

Pervedimų eurais, kurie neatitinka šių reikalavimų, atšaukimui taikomi pervedimų eurais į ne EEE šalis atšaukimo mokesčiai. Jei mokėjimo nurodymas jau išsiųstas gavėjo bankui arba lėšos jau įskaitytos gavėjui, lėšų grąžinimas vykdomas tik sutikus lėšų gavėjui. Mokėjimo atšaukimo paslaugos mokestis yra taikomas, net jei mokėjimo nepavyko atšaukti. 

Nuo grąžinamos sumos arba mokėtojo sąskaitos gali būti papildomai nurašomos su lėšų grąžinimu susijusios išlaidos (įskaitant gavėjo banko ar bankų tarpininkų išlaidas). 

Pastaba: patikslinimu laikomas mokėjimo nurodymo bet kurio (-ių) duomens (-ų) pakeitimas. 
Pastaba: atšaukiant tarptautinį mokėjimo pervedimą, jo vykdymo metu atlikta valiutos konversija neatšaukiama. 

**Mokestį, jo dydį ir administravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Mokestis nurašomas atskiru PLAIS tvarkytojo nurašymo nurodymu už kiekvieną kredito įstaigai pateiktą nurašymo nurodymą ir pervedamas VĮ “Registrų centras” naudai.

Išrašai, raštai, pažymos

Paslauga Įkainis (EUR)
Sąskaitos išrašo pateikimas paskyroje 0 
Pasirašytas sąskaitos išrašas 5
Pasirašyta pažyma apie atidarytas sąskaitas ir likučius 5
Kitos pažymos  10
Dokumentų siuntimas registruotu paštu Lietuvoje 2
Dokumentų siuntimas registruotu paštu į užsienį 10
   

NAUJIENA

Nuo šiol kredito pervedimus galite atšaukti savitarnos portale. Daugiau informacijos čia.