Kas yra Kainynas ir kaip jis taikomas?

Kainynas – „Contomobile“ paslaugų kainynas, kuriame detaliai nurodomi mokesčiai už kiekvieną mūsų teikiamą Paslaugą. Kainynas yra Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties priedas ir sudaro „Contomobile“ sąlygų dalį.

Kainynas taikomas priklausomai nuo to, ar klientas yra / nėra Lietuvos Respublikos ar ES/EEE valstybės rezidentas.

Juridinis asmuo ES rezidentas - Lietuvos Respublikos ar ES/EEE valstybės rezidentu laikoma įmonė, kurios buveinė registruota Lietuvos Respublikoje arba ES/EEE valstybėje, visi dalyviai/akcininkai nuosavybės/ kontrolės struktūroje ir/ ar visi tikrieji savininkai yra Lietuvos Respublikos ar ES/ EEE valstybių rezidentai arba visi dalyviai/akcininkai nuosavybės/ kontrolės struktūroje yra Lietuvos Respublikoje ar ES/EEE valstybėse registruoti juridiniai asmenys.

Fizinis asmuo ES rezidentas - Lietuvos Respublikos ir ES/EEE valstybių rezidentu laikomas asmuo, turintis tos šalies išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ar bet kurioje kitoje ES/EEE valstybėje arba asmuo, turintis kitos nei Lietuvos Respublikos ir ES/EEE valstybių išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bet gyvenantis atitinkamai Lietuvos Respublikoje ar kitoje ES/EEE valstybėje bei turintis tų šalių išduotą dokumentą suteikiantį teisę laikinai ar nuolat gyventi toje šalyje.

 

NAUJIENA

Nauja Conto QuickPay galimybė - atsiskaitymas mokėjimo kortele